НИЕПРЕДЛАГАМЕ

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

КАНТОРАТА


Счетоводна кантора "ЖЕЛЕЗОВ" ЕООД е основана през 1993 г. Разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, гарантиращ спазването на счетоводното, данъчното и трудово-осигурителното законодателство при работата със своите клиенти. През годините има натрупана успешна практика в данъчни ревизии, сделки с предприятия, планиране на банкови кредити и мащабни инвестиции.

Обслужването на клиенти включва ежемесечно приключване и постоянен контакт с цел следене на резултати и недопускане на отклонения от добрите практики.

Освен счетоводни услуги Счетоводна кантора „Железов“ ЕООД има дългогодишен опит в работа на консултантски начала с по-големи предприятия. Клиенти са ни водещи фирми в различни браншове на територията на област Силистра.